top of page

AANLEIDING

Data Science en de hieronder vallende technologieën, zijn steeds bepalender in het verkrijgen van inzicht en op basis hiervan de mogelijke preventieve maatregelen en interventies in maatschappelijke vraagstukken, waaronder financieel economische criminaliteit. Daarom heeft het bestuur het besluit genomen op een data science kamer op te zetten als een zinvolle aanvulling op de activiteiten van het IFFC.

DOELSTELLING

Bijdragen aan preventie, detectie en repressie van financieel economische criminaliteit door vanuit de Data Science Kamer samen te werken op het gebied van/om te komen tot:

  • Kennis verzamelen en delen in brede zin;

  • Inzicht organiseren in structuren, systeemfouten, patronen en trends in financieel economische criminaliteit en de ontwikkelingen daarin;

  • Mogelijke oplossingen, interventies en aanpakken formuleren voor gemeenschappelijke vraagstukken;

  • Financiële en reputatieschade voorkomen en/of mitigeren.

ACTIVITEITEN

De activiteiten van de Data Science Kamer kunnen bestaan uit onder meer:

  • Organiseren van periodieke bijeenkomsten met publiek-private partijen, zoals meet-ups, workshops, presentaties, conferenties of het leveren van een bijdrage aan relevante bijeenkomsten

  • Creëren van inzicht op ontwikkelingen en systeemfouten op het gebied van financieel economische criminaliteit door het inrichten en uitvoeren van periodieke, data-gestuurde trendanalyses (trendwatch) op relevante onderwerpen

  • Formuleren van mogelijke vormen van samenwerking in de aanpak van financieel economische criminaliteit;

  • Publicaties;

  • Formuleren van onderzoeksvragen, het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering daarvan en deze realiseren.

 

De Data Science Kamer heeft het project "Ondermijningsmonitor" geïnitieerd.

John Mooring.jpg

JOHN MOORING

KAMER VOORZITTER 

Walter Schirm.png

WALTER SCHIRM

SECRETARIS

DATA SCIENCE 

bottom of page