top of page

INTEGRITEIT

Aanleiding


Nederlandse toezichthouders worden internationaal als voorlopers gezien op het gebied van het op waarde schatten van gedrag als component naast – of wellicht boven – naleving van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het “Cultuurhuis” en het vooroplopende werk van DNB op gedrag en cultuur als ook de toezichtmethodieken daaromheen. Nog niet exact uitgekristalliseerd is hoe gedrag en letterlijke naleving zich tot elkaar verhouden. Wel weten we uit ervaring dat ondanks wet- en regelgeving, juist een gebrek aan Professionele Ethiek & Integriteit leidt tot corruptie, omkoping, fraude, en andere vormen van financieel economische criminaliteit.

Publiek-private samenwerking
De kamer Integriteit richt zich op professionele Integriteit en ethische kwesties en draagt bij aan verdere bevordering van publiek-private samenwerking.

 

De kamer bestaat uit een expertteam op integriteit en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

nlgrumm2 - b - hr.jpg

MICHEL GRUMMEL

KAMER VOORZITTER 

bottom of page