We kunnen over elkaars muurtjes heen kijken. Dat is de kracht van onze groep.

Drie vragen aan Cathalijne van der Plas en Kees van de Meent (Kamer Asset Tracing & Recovery)


Cathalijne van der Plas en Kees van de Meent waren in Nederland één van de eersten die zich met Asset Tracing & Recovery bezig hielden. Ze delen samen het voorzitterschap van de Kamer die zich met dit onderwerp bezighoudt en vertellen over de activiteiten van de Kamer en de uitdagingen van hun vakgebied: “Uiteindelijk gaat het om het zoeken naar manieren om ondanks de verschillende barrières benadeelden te kunnen helpen.”


Klopt het dat Asset Tracing & Recovery een relatief jong vakgebied is?

Kees: “Asset Recovery is ongeveer 20 jaar geleden in Nederland gestart als aparte niche activiteit binnen de advocatuur. In Angelsaksische jurisdicties was het op dat moment al wel een bekend rechtsgebied waarop advocaten actief waren en waarvan wij veel konden leren; continentaal Europa loopt nog steeds een beetje achter op wat in bijvoorbeeld Angelsaksische jurisdicties al wel mogelijk is. Het gaat in ons vakgebied vooral om het vergaren van informatie om benadeelden van fraude bij te staan. Dat verzamelen kan op allerlei manieren. In onze Kamer verkennen we onder meer hoe we de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen diverse gremia kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als