top of page

VERZEKERINGSFRAUDE

De kamer Verzekeringsfraude is een interdisciplinair gezelschap bestaande uit professionals werkzaam in onder andere de verzekeringswereld, het expertise vak, financiële instellingen, de academische wereld en de advocatuur. De samenstelling kan wisselen op basis van projecten en onderzoeken die de kamer doet.

Als we naar (mogelijke) fraude met verzekeringen kijken zien we dat er in de breedte (leven, schade en zorg) veel gemeenschappelijke delers/aandachtspunten zijn. Verbetering op die gemeenschappelijke punten kan leiden tot een efficiëntere aanpak van die fraude en tot het voorkomen hiervan. Hierbij is informatiedeling, een multidisciplinaire aanpak en publiek-private samenwerking essentieel.

Doel

Het doel van de kamer is om verschillende branches in en buiten de verzekeringswereld met elkaar te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren bij het voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit. Om dit doel te behalen wordt ingezet op het projectmatig onderzoeken van specifieke thema’s die hieraan bij kunnen dragen en tot resultaat hebben de aanpak van fraude te verbeteren en te versterken en een grotere bewustheid te creëren met betrekking tot de kwetsbaarheid en de impact van verzekeringsfraude. Daarnaast streeft de kamer naar een goede communicatie en kennisdeling over deze onderwerpen en onderzoeksresultaten met relevante stakeholders.

Samenwerking

In 2017 heeft de kamer het initiatief genomen om samen met het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars in kaart te brengen wat verzekeringsmaatschappijen nu aan fraudebeheersing doen en in de toekomst zouden moeten doen om in te spelen op interne en externe veranderingen die impact hebben op frauderisico’s bij verzekeringsmaatschappijen. De survey is in het najaar uitgezet. De resultaten van de survey kun je hier teruglezen.

 

Lopende Onderzoeken

Mede op basis van deze survey is de kamer in 2018 gestart met een onderzoek naar interventies om fouten en fraude in verzekeringsclaims. Hoe kan een verzekeringsmaatschappij door middel van gedragsinterventies de klant helpen bij het voorkomen van het maken van fouten en het weerhouden van het plegen van fraude bij het indienen van een claim?  Meer over de aanleiding en achtergrond van dit onderzoek lees je hier.

Marcel Bouwman_edited.jpg

MARCEL BOUWMAN

KAMER VOORZITTER 

PUBLICATIES

bottom of page